Kastrup: cph@d​gm-dk.dk

Billund:   bll@dgm-dk.dk

Kastrup:        +45 32 52 76 90

Billund:          +45 76 65 96 90

Vagttelefon:  +45 28 19 76 91

Farligt gods

Det behøver ikke være så farligt, 

vi tager det farlige ud af farligt gods.

Kontakt os for

et uforpligtende tilbud​

+45 ​32 52 76 90

Om DGM​

​Det første selskab blev etableret i Holland i 1987. 

DGM Support ligger fortsat i Holland og fungerer som organisationens hovedkontor. 

Som første selskab udenfor Holland blev Dangerous Goods Management AS etableret i Stavanger i 1991. 

Senere samme år blev der etableret en afdeling i Oslo. 

I 1994 blev det første danske selskab etableret i Kastrup i samarbejde med lokale kræfter indenfor transportbranchen. 

I 2000 blev der åbnet en afdeling i Billund Lufthavn.

Siden 1. januar 2007 har DGM i Danmark været ejet af Henrik Thaarup.

​Gennem vores internationale netværk er DGM i stand til at løse problemer globalt.

DGM er præsenteret i organisationerne International Civil Aviation Organization (ICAO), International Air Transport Association (IATA), Europæisk konvention om international transport af farligts ad vej (ADR) (høringspartnere) og har et tæt samarbejde med IRU.(International Roadtransport Union). Globalt er DGM repræsenteret i mere end 30 lande med næsten 50 kontorer og samlet over 400 medarbejdere, som alle holder et højt fagligt niveau indenfor behandling og transport af farligt gods. DGM har de mest omfattende licenser i branchen indenfor oplæring, pakning, håndtering, opbevaring og transport af alle fareklasser indenfor farligt gods, ved enhver transportform. Med dette er DGM den ledende organisation globalt indenfor disse områder

Total løsninger for virksomheder i Danmark

DGM tilbyder totale løsninger for virksomheder i Danmark: Alle forhold vedrørende klargøring af farligt gods til transport med fly, bil, tog eller skib kan varetages af DGM, mens selve fragten forsat skal arrangeres af en speditør. Foruden det praktiske med dokumentskrivning, pakning og mærkning, er DGM forhandler af alle artikler, relateret til farligt gods, såsom farelabels, formularer og emballage - både indvendige og ydre.

​​Det unikke ved vores ydelser er, at vi har en "ulykkesforsikring", som dækker eventuelle skader forårsaget af DGM. Derfor kan vores kunder overlade ansvaret for transporten til os og samtidig vide, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler. Er sendingen årsag til skader hos f.eks. transportøren, dækker vores forsikring eventuelle krav fra denne. Forsikringen dækker skader op til 170.000.000,00 DKK pr. ulykke.

Med disse faciliteter kan DGM være "farligt gods afdeling", som alternativ til at bekoste den løbende uddannelse af medarbejdere i virksomheden.

KURSUS afdeling

DGM har en omfattende kursusvirksomhed, vores instruktører kombinerer den praktiske erfaring fra pakke virksomheden med det teoretiske stof fra regelværkerne. Hermed gives der en undervisning og formidling af stoffet med en praktisk tilgang samt eksempler fra hverdagen.

​Vores kurser og instruktører er godkendt af organisationen IATA til at undervise i transport af farligt gods med fly. Vi underviser alle transportled fra afsender til accepteringspersonalet i lufthavnen.

I tillæg til vores autoriserede IATA kurser tilbyder vi også kurser og oplæring indenfor bil-, tog- og søtransport rettet mod afsendere, speditører/vognmænd og rederier. Oplæringen er af forskellig art, men bliver ofte tilpasset kundernes individuelle behov.

Vores kursusside viser type af kurser, hvor de afholdes , hvornår de afholdes samt priser

Kontakt os hvis der er farlig godskurser du/I efterspørger , men ikke kan finde på listen.   kurser@dgm-dk.dk 

Om firmaet

DGM Denmark ApS

​CVR: 19303284

adresseinformation

Kirstinehøj 17, 2770 Kastrup

Find vej med Google Map

kontaktinformation

Telefon: +45 32 52 76 90

E-mail: dgm@dgm-dk.dk