Kastrup: cph@d​gm-dk.dk

Billund:   bll@dgm-dk.dk

Kastrup:        +45 32 52 76 90

Billund:          +45 76 65 96 90

Vagttelefon:  +45 28 19 76 91

Farligt gods

Det behøver ikke være så farligt, 

vi tager det farlige ud af farligt gods.

Kontakt os for

et uforpligtende tilbud​

+45 ​32 52 76 90

​Sikkerhedsrådgiver

​Hovedformålet med funktionen er, at al omgang med farligt gods udføres så sikkert som muligt, og i alle faserne overholder lovens krav. Dette indebærer at man på de fleste virksomheder, skal indføre procedurer som gør det muligt at efterleve ovenstående.

Hvem er omfattet af kravet om en sikkerhedsrådgiver?

​Som udgangspunkt omfattes alle virksomheder, hvis arbejde omfatter transport af farligt gods ad vej eller jernbane, eller af- og pålæsning i forbindelse med sådanne transporter, af bekendtgørelsen. Herudover er der også nævnt virksomheder der klassificerer, emballerer m.m.

Beredsskabsstyrelsen og Jernbanetilsynet har via bekendtgørelse 665 af 18 August 1999 vedtaget at denne funktion (trådt i kraft 01-01-1999 skal være implementeret 01-01-2000) skal varetages af en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver. Se links for downloading af diverse information fra Beredskabsstyrelsen.

Man kan således selv uddanne en sikkerhedsrådgiver, eller man kan købe sig til denne funktion via eksterne udbydere.

Vælger man den interne løsning, indebærer det at den person I udpeger, skal deltage og bestå en eksamination afholdt af de kompetente myndigheder.

Prisen for deltagelse i eksamen er i dag ca. DKK 3100.- Hertil kommer udgifter til forberedelses kurser.

​Hvis man derimod vælger at udpege en ekstern sikkerhedsrådgiver, får man en uddannet person, som man kan "trække" på i det daglige. Når implementeringen er foretaget, er det i store træk rutiner der skal udføres, efter de retningslinier som er udstukket af sikkerhedsrådgiveren.

Hvorfor Ekstern sikkerhedsrådgiver?

Som virksomhed med lidt farligt gods eller selvkørende vognmand, kan det let virke uoverskueligt selv at være eksamineret sikkerhedsrådgiver både tid og prismæssigt. DGM vil kunne stille en eksamineret sikkerhedsrådgiver til rådighed, fordelene er blandt andet at det er den samme rådgiver, der bliver tilknyttet virksomheden. Da vi er sikkerhedsrådgivere for andre virksomheder, har vi mulighed for at indsamle en del erfaring på tværs af virksomheder og brancher, der kommer vore kunder tilgode.

  • Har virksomheden behov for en sikkerhedsrådgiver?
  • Hvordan gør vi?
  • Hvad koster det?

Kontakt os, og vi vil forsøge at besvare spørgsmålene.

Om firmaet

DGM Denmark ApS

​CVR: 19303284

adresseinformation

Kirstinehøj 17, 2770 Kastrup

Find vej med Google Map

kontaktinformation

Telefon: +45 32 52 76 90

E-mail: dgm@dgm-dk.dk